Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού Κατάλογος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

Μούσαι | Ηρόδοτος | εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ευάγ. Πανέτσος | Τόμος Α (Record no. 9731)

MARC details
000 -ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (LEADER)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 01111nam#a2200277## 4500
003 - PERSISTENT ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πεδίο ελέγχου GR-SaMLK
005 - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΧΗΣ
Πεδίο ελέγχου 20220919214309.0
035 ## - ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμός ελέγχου συστήματος 5a7d7636d30111b3b9fe58f4
100 ## - ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γενικά δεδομένα επεξεργασίας 20080603d |||y0grey50 ga
101 ## - ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ
Γλώσσα κειμένου, soundtrack, κλπ. Ελληνική γλώσσα (1453-)
Γλώσσα ενδιάμεσου κειμένου (βιβ/φική μονάδα δεν έχει μεταφραστεί από πρωτότυπο) Ελληνική γλώσσα, Αρχαία
200 1# - ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Κύριος Τίτλος Μούσαι
Αριθμός Μέρους Τόμος Α
Πρώτη Δήλωση Πνευματικής Υπευθυνότητας Ηρόδοτος
Επόμενες Δηλώσεις Υπευθυνότητας εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ευάγ. Πανέτσος
210 ## - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ κ.λ.π.
Τόπος δημοσίευσης, διάθεσης, κλπ. Αθήνα
Όνομα εκδότη, διαθέτη, κλπ. Ζαχαρόπουλος
Ημερομηνία δημοσίευσης, διάθεσης κλπ. [χ.χ.]
215 ## - Φυσική περιγραφή
Ειδικός χαρακτηρισμός υλικού και έκταση 98 σ.
225 2# - ΣΕΙΡΑ
Τίτλος σειράς Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων
Αριθμός μέρους 49
300 ## - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Κείμενο της σημείωσης Περιέχει κείμενο στα αρχαία και στα νέα ελληνικά
600 #0 - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Στοιχείο αναγραφής Ηρόδοτος
Ημερομηνίες 0484?-0410? π.Χ.
Εσωτερικός κωδικός Koha 7143
607 ## - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Στοιχείο αναγραφής Ελλάδα
Θεματική υποδιαίρεση Ιστοριογραφία, Αρχαία
Εσωτερικός κωδικός Koha 10464
676 ## - ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ DEWEY (DDC)
Αριθμός 884
700 #0 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Κωδικός ρόλων Συγγραφέας
Στοιχείο αναγραφής Ηρόδοτος
Ημερομηνίες 0484?-0410? π.Χ.
Εσωτερικός κωδικός Koha 7143
702 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Κωδικός ρόλων Επιμελητής Εκδοσης
Στοιχείο αναγραφής Κορδάτος
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Γιάννης Κ.
Ημερομηνίες 1891-1961
Εσωτερικός κωδικός Koha 1326
702 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Κωδικός ρόλων Μεταφραστής
Στοιχείο αναγραφής Πανέτσος
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Ευαγ.
Εσωτερικός κωδικός Koha 7144
712 02 - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Κωδικός ρόλων Εκδότης
Στοιχείο αναγραφής Ζαχαρόπουλος
Εσωτερικός κωδικός Koha 9261
801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Χώρα GR
Κέντρο καταλογογράφησης GR-SaMLK
Ημερομηνία της πράξης 20080603
Κανόνες καταλογογράφησης AACR2
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Τύπος αντιτύπου Koha Books
Holdings
Withdrawn status Lost status Ημερομηνία απόκτησης Βιβλιοθήκη προέλευσης (Κωδικός) Βιβλιοθήκη δανεισμού (Κωδικός) Barcode Τύπος δανεισμού (not for loan) Τύπος αντιτύπου και υλικού Αριθμός εισαγωγής
    03/06/2008 Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού 5453   Books 5453
Developed by interOPTICS

Powered by Koha