Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού Κατάλογος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού

Ψυχολογία | Ν.Γ. Παπαδόπουλος, Δημ.Η. Ζάχος (Record no. 1405)

MARC details
000 -ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (LEADER)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 01115nam#a2200301## 4500
003 - PERSISTENT ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πεδίο ελέγχου GR-SaMLK
005 - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΧΗΣ
Πεδίο ελέγχου 20211003112720.0
035 ## - ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμός ελέγχου συστήματος 5a7d7637d30111b3b9fe709d
100 ## - ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γενικά δεδομένα επεξεργασίας 20090213d |||y0grey50 ga
101 0# - ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ
Γλώσσα κειμένου, soundtrack, κλπ. Ελληνική γλώσσα (1453-)
200 1# - ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Κύριος Τίτλος Ψυχολογία
Πρώτη Δήλωση Πνευματικής Υπευθυνότητας Ν.Γ. Παπαδόπουλος, Δημ.Η. Ζάχος
205 ## - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δήλωση έκδοσης 1η έκδ.
210 ## - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ κ.λ.π.
Τόπος δημοσίευσης, διάθεσης, κλπ. Αθήνα
Όνομα εκδότη, διαθέτη, κλπ. Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών
Ημερομηνία δημοσίευσης, διάθεσης κλπ. 1985
215 ## - Φυσική περιγραφή
Ειδικός χαρακτηρισμός υλικού και έκταση 391 σ.
320 ## - ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ
Κείμενο της σημείωσης Περιέχει ευρετήριο
606 ## - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Στοιχείο αναγραφής Συναισθήματα
Εσωτερικός κωδικός Koha 11270
606 ## - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Στοιχείο αναγραφής Συμπεριφορά
Θεματική υποδιαίρεση Θεραπεία
Εσωτερικός κωδικός Koha 11435
606 ## - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Στοιχείο αναγραφής Προσωπικότητα
Εσωτερικός κωδικός Koha 13145
606 ## - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Στοιχείο αναγραφής Ψυχολογία
Θεματική υποδιαίρεση Ιστορία
Εσωτερικός κωδικός Koha 13149
606 ## - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Στοιχείο αναγραφής Ψυχολογία
Θεματική υποδιαίρεση Σπουδή και διδασκαλία (Ανώτατη)
Εσωτερικός κωδικός Koha 13181
676 ## - ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ DEWEY (DDC)
Αριθμός 150
700 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Κωδικός ρόλων Συγγραφέας
Στοιχείο αναγραφής Παπαδόπουλος
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Νίκος Γ.
Εσωτερικός κωδικός Koha 6396
701 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Κωδικός ρόλων Συγγραφέας
Στοιχείο αναγραφής Ζάχος
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Δημήτρης Η.
712 02 - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στοιχείο αναγραφής Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών
Εσωτερικός κωδικός Koha 9575
801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Χώρα GR
Κέντρο καταλογογράφησης GR-SaMLK
Ημερομηνία της πράξης 20090213
Κανόνες καταλογογράφησης AACR2
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Τύπος αντιτύπου Koha Books
Holdings
Withdrawn status Lost status Ημερομηνία απόκτησης Βιβλιοθήκη προέλευσης (Κωδικός) Βιβλιοθήκη δανεισμού (Κωδικός) Τοποθεσία Barcode Ταξιθετικός αριθμός Ημερομηνία δανεισμού ή κατάθεσης Τύπος δανεισμού (not for loan) Τύπος αντιτύπου και υλικού Αριθμός εισαγωγής
    13/02/2009 Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού Ψυχολογία 6408 150 ΠΑΠ 13/10/2021   Books 6408
Developed by interOPTICS

Powered by Koha